top of page
Ara
  • Mutlu Atac

Bulut bilişim ve büyük veri nedir? Nasıl kullanılır?Bulut bilişim hizmetleri her geçen gün uygulama alanlarını artırırken bu platformların sağladığı en büyük faydalardan biri büyük veri kullanımında ortaya çıkıyor. Standart bilgisayarlarla ölçülmesi ya da işlenmesi mümkün olmayan büyük veri kümelerinin anlamlandırılması ve faydalanılması bulut platformlarının başlıca kullanım nedenleri arasında görülüyor

“Büyük Veri” ve “Bulut Bilişim” kavramları iş hayatında her geçen gün daha fazla kullanılmaya başlandı. Büyük veri analitiği gerçekleştiren birçok genel bulut hizmetinde bir arada bulunan bu ikilinin işletmelere sağladığı faydalar gelişen teknoloji sayesinde artmaya devam ediyor.

Hizmet Olarak Yazılımın (SaaS) giderek daha popüler hale gelmesiyle, bulut altyapısı konusunda en iyi uygulamalara sahip olmak ve büyük miktarlarda depolanabilen veri türleri konusunda güncel kalmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Doğru bulut politikasının maliyet konusunda ciddi avantajlar sağladığı düşünülürse bu kavramları, aralarındaki ilişki ve farkları doğru şekilde anlamak da en az bu hizmetleri kullanmak kadar vazgeçilmez bir gereksinim haline geldi.


Büyük veri ve bulut bilişim arasındaki fark

İkisinin nasıl bir araya geldiğini tartışmadan önce, büyük veri ve bulut bilişim arasında net bir ayrım yapmak önemli. Teknik olarak farklı terimler olmalarına rağmen, birbirleriyle uyumlu bir etkileşim içinde oldukları için literatürde sıklıkla birlikte görülürler.

Büyük veri, çeşitli programlar tarafından üretilen çok büyük veri kümelerini ifade eder. Büyük veri terimi çeşitli veri türlerinden herhangi biri için kullanılabilir ve bu veri kümeleri genellikle normal bir bilgisayarda incelemek veya işlemek için çok büyük.

Bulut bilişim ise büyük veri analitiği dahil her şeyin bulut üzerinde işlenmesini ifade eder. Bulut, yalnızca birçok sağlayıcıdan birindeki yüksek güçlü sunucular kümesidir. Genellikle büyük veri kümelerini standart bir bilgisayardan çok daha hızlı bir şekilde görüntüleyebilir ve işleyebilirler.

Temelde, büyük veri, toplanan büyük veri kümelerini ifade ederken, bulut bilişim, bu verileri uzaktan alan ve bu veriler üzerinde belirtilen işlemleri gerçekleştiren mekanizmayı ifade eder.


Büyük veri ve bulut bilişim arasındaki roller ve ilişki

Bulut bilişim sağlayıcıları, müşterilerin verileri kolayca işlemesine olanak sağlamak için genellikle hizmet olarak yazılım (SaaS) modelini kullanır. Genelde, özel komutları ve parametreleri alabilen bir konsol mevcuttur, ancak her şey sitenin kullanıcı ara yüzünden de yapılabilir. Çoğunlukla bu paketin parçası olan hizmetlere örnek vermek gerekirse veri tabanı yönetim sistemleri, bulut tabanlı sanal makineler ve kaplar, kimlik yönetim sistemleri, makine öğrenimi yetenekleri gibi ürünler sayılabilir.

Yapılan işlemleri sıralamak gerekirse, büyük veri genellikle büyük, ağ tabanlı sistemler tarafından üretilir. Standart veya standart olmayan bir biçimde olabilir. Veriler standart olmayan bir biçimdeyse, verileri standartlaştırmak için makine öğrenimine ek olarak Bulut Bilişim sağlayıcısının yapay zekâsı da kullanılabilir.

Sonrasında, veriler bulut bilişim platformu aracılığıyla kullanılabilir hale getirilebilir ve çeşitli şekillerde faydalanılabilir. Örneğin gerekli olduğunda bu veriler aranabilir, düzenlenebilir ve gelecekteki öngörüler için kullanılabilir.

Bu bulut altyapısı, büyük verinin gerçek zamanlı işlenmesine olanak tanır. Yoğun sistemlerden çok büyük veri "patlamaları" alabilir ve bunları gerçek zamanlı olarak yorumlayabilir. Büyük beri ve bulut bilişim arasındaki diğer bir ortak ilişki, bulutun gücünün büyük veri analitiğinin eskisinden çok daha kısa sürede gerçekleşmesine izin vermesidir.


Büyük veri ve bulut bilişim: İdeal ikili

Anlaşılacağı üzere, büyük veri ve bulut bilişimi birleştirdiğimizde ortaya çıkan olasılıkların sınırı yok. Yalnızca büyük veriye sahip olsaydık, orada öylece duran büyük miktarda potansiyel değeri olan devasa veri kümelerimiz olacaktı ve bunları analiz etmek için kendi bilgisayarlarımızı kullanmak, alacağı zamandan dolayı ya imkansız ya da pratik olmayacaktı.

Ancak Bulut Bilişim, en ileri teknolojilere sahip altyapıların yalnızca kullanıldığı zaman ve bilişim gücü için ödeme yapılarak faydalanılmasına olanak sağlar.

Özetlemek gerekirse, bulut bilişim hizmetleri büyük ölçüde büyük veri sayesinde var olmaktadır. Benzer şekilde, büyük verilerin toplanmasının nedeni de, genellikle birkaç saniye içinde onu alıp anlamlandırabilen hizmetlerin var olmasıdır.

Bulut bilişimin iş dünyasındaki rolü

Sonuç olarak, hem büyük verinin hem de bulut bilişimin dijital toplumumuzda büyük bir rol oynadığını belirtmek önemlidir. Birbirine bağlı bu ikili, harika fikirlere sahip ancak sınırlı kaynaklara sahip insanlara iş başarısı için bir şans vermesinin yanında yerleşik işletmelerin topladıkları, ancak daha önce analiz etmenin hiçbir yolu olmayan verileri kullanmalarına da izin verir.

Bulut altyapısının yapay zekâ gibi tipik “Hizmet Olarak Yazılım” modelinin gittikçe gelişen ürünleri, işletmelerin topladıkları büyük verilere dayalı içgörüler elde etmelerini de sağlar. Bu işletmeler iyi planlanmış bir sistemle, tüm bunlardan cüzi bir ücret karşılığında yararlanabilir ve bu yeni teknolojileri kullanmayı reddeden rakiplerine karşı önemli bir avantaj sağlayabilir.


0 görüntüleme0 yorum

Comments


Yazı: Blog2_Post
bottom of page